Inga åtgärder mot utnyttjande arbetskraftsinvandrare

SR

Utredningen kommer dock inte med några färdiga förslag om hur man stoppar företag som utnyttjar arbetskraftsinvandrare, ett ämne som uppmärksammats mycket i olika medier.

Slump utredningen inte kommer med färdiga förslag om hur man stoppar företag som utnyttjar arbetskraftsinvandrare när vi ser hur dom utnyttjas och hur vår riksdag ljuger?

I dag kan ett uppehållstillstånd dras tillbaka efter ett år om en person anses bosatt någon annanstans i världen.

– Det här kommer ju att underlätta för många människor, som kanske vill åka till sitt hemland och se om det är en lugn och trygg situation. Men det kan ju också underlätta för människor som vill åka och studera i ett annat land, men som kanske sedan vill komma tillbaka till Sverige.

– Vilka skäl det nu än kan vara så ska det vara lättare för människor att röra sig över gränserna, vilket varit kärnuppdraget för vår utredning, säger Fredrik Federley

Det är viktigare våra politiker fyller på med fler arbetskraftsinvandrare på lögner och ge dom arbetstillstånd på felaktiga villkor för att dumpa lönerna.

Något att vara stolt över politiker?

Annonser

Krogar bryter mot lagar

Ni har väl hört debatten om sänkt restaurangmoms skulle ge fler jobb åt unga? En av få artiklar vi hittat lögnen om det

Regeringen

För att få fler i arbete och trygga framtidens välfärd är det viktigt med ytterligare förstärkningar i jobbpolitiken. Därför är det fortsatt centralt att villkoren för företagande förbättras så att fler vill skapa jobb åt sig själv och andra. Extra angeläget är att förbättra jobbchanserna för de grupper som ofta har svårt att få in en fot på arbetsmarknaden, som unga, invandrare och människor som saknar längre utbildning.

Därför beslutar regeringen i dag om en utredning med uppdrag att ta fram ett lagförslag om sänkning av momsen på restaurang- och cateringtjänster (exklusive alkohol) från 25 procent till samma nivå som livsmedel, dvs. 12 procent. I utredningens uppdrag ingår även att analysera sysselsättningseffekter och samhällsekonomisk effektivitet av åtgärden.

Fina ord på papper men verkligheten är en annan att utnyttja gästarbetare för att dumpa lönerna hos dyra svenskar?

DN

Ett exempel i raden: en asiatisk krog anger i ansökan till Migrationsverket en månadslön på 22.000 kronor. På arbetskrafts­invandrarens eget anställningsbevis, där han utlovas heltid, står det i stället 16.000, vilket är drygt två tusen kronor under avtalets minimilön. Men på den lönespecifikation den anställde slutligen får i handen finns bara 4.500 kronor, före skatt. Han har nämligen bara fått lov att arbeta 50 timmar på en månad.

– Skriver arbetsgivaren heltid på anställningsavtalet så ska det gälla, påpekar Mikael Berge.

Andra tvingas arbeta alltför mycket. Arbetsveckor på 6–7 dagar förekommer i flera fall. Av en thairestaurang kräver HRF nu över 180.000 kronor i retroaktiv lön. Männen har haft ett schema på mer än heltid, men bara tjänat 8.000 före skatt per månad. Till Migrationsverket uppgavs lönen 19.500 för heltid.

– Sedan har vi en kille från Syrien som på en pizzeria fått en månadslön på 14.000 för heltid, trots att arbetsgivaren till Migrationsverket uppgav 18.338 kronor för trekvartstid, konstaterar Mikael Berge.

Varför pratas inte detta mer öppet? Alla vet det handlar om lönedumpningar med lögner om behovet av invandrare och gratis arbetskraft åt företagen. Är det för att inte ge SD inflytande är det bättre tiga med knyten näve i fickan?

– Det här är modern människohandel, där arbetsgivare uppsåtligen lurar hit människor i syfte att tjäna pengar, säger han.

Något att vara stolt över?

Bärplockare saknar arbetstillstånd utvisas

Nu ska de utvisas, de 27 uzbekierna som plockat bär i Munkforstrakten sedan i juli. De saknar alla arbetstillstånd trots att de betalat för ett. De kom till Sverige via en polsk arbetsgivare och har betalat nära 6 000 kronor för resa, visum och alla handlingar, bla arbetstillstånd. De flesta har tvingats låna för att ha råd.

De 27 Uzbekerna tycker – trots allt – att Sverige är fantastiskt, bl a väldigt rent. Men nu vill de till Polen och arbeta i hopp om att kunna åka hem med någon vinst. Som det är nu ligger de på minus.

Den person som anlitat det polska uthyrningsföretaget är Peter Fust – en person som har en lång rad av konkurser bakom sig. Det är också samma peson som tog hit de rumäner som ansåg sig lurade för en tid sedan.

Vi får väl hoppas att trots våra egna politiker smutsar ner Sverige dessa utnyttjande gästarbetare fortfarande tycker Sverige är rent?

Något att vara stolt över politiker? Hur många bärplockare tjänar 6000 dom betalat resan hit för?

Vi är moderna slavar

Restaurangarbetarna berättar att de arbetar 13 timmar per dag och får mellan 4.000 och 5.000 kronor i månaden. Zhang Peng är en av de åtta kockar som kom till Sverige med löfte om arbetstillstånd och bra lön.

Det är vår förtroendeinvalda riksdag och regering som bär ansvaret för denna vidriga slavhandel

Mikaela Valtersson

2008 kom regeringen och Miljöpartiet överens om att regler för arbetskraftsinvandring behövde förändras för att göra det möjligt för fler människor att komma hit till Sverige och arbeta. Detta visade att regeringen och Miljöpartiet kunde komma överens i för oss principiellt viktiga frågor rörande individens möjlighet och rätt till självförverkligande och egenutveckling genom eget arbete och egna studier. Denna ökade möjlighet till legal migration har inneburit en större rörlighet för människor som för mycket positivt med sig.

Något att vara stolt över?

Vårdbolaget Baggium tjänar miljoner på flyktingbarnen

GT

Vårdbolaget Baggium har gjort mångmiljonvinster – på ensamkommande flyktingbarn. Bolaget tar betalt långt över Migrationsverkets schablonersättning. Förra året tjänade vd:n och koncernchefen Claus Forum över en miljon kronor.

1900 kronor per barn och dygn tycker Migrationsverket att boendet för ensamkommande flyktingbarn ska kosta. Men landets nio ankomstkommuner, där- ibland Mölndal, behöver inte följa den schablonen.
Mölndals kommun har i stor utsträckning anlitat Baggium Vård och Behandling, som i stället tar 3051 kronor per barn och dygn.

Är du medveten du som kommuninvånare och skattebetalare via skatt via kommun betalar vårdbolagen som blir rika på ”flyktingbarnen”?